Goat Gamez – Deweloper oraz producent gier wideo o tematyce sportowej

Goat Gamez S.A.

Deweloper i producent gier wideo o tematyce sportowej

Tworzymy gry o tematyce sportowej, które koncentrują się na emocjach sportowych pokazywanych z nietypowej perspektywy – w tym także zza kulis.

O Spółce

Goat Gamez S.A. to założony przez Movie Games i Roberta Lewandowskiego deweloper oraz producent gier wideo. Spółka koncentruje się na tworzeniu gier o tematyce sportowej, do której podchodzi w niesztampowy sposób: gry Goat Gamez koncentrują się na emocjach sportowych pokazywanych z nietypowej perspektywy, w tym także zza kulis. 

Studio prowadzi doświadczony menadżer i naukowiec zajmujący się grami, dr Piotr Kubiński, który koncentruje się na budowie wewnętrznego, samowystarczalnego zespołu składającego się z doświadczonych specjalistów.

Nasze MArki

Goat Gamez S.A.

Relacje Inwestorskie

Informacje Podstawowe

NAZWA SPÓŁKI Goat Gamez spółka akcyjna (Goat Gamez S.A.)
KRS 000887037
REGON (NBRN) 388451644
NIP 7011025562
VAT No. PL7011025562
ADRES Wernyhory 29a, 02-727 Warszawa, Polska
EMAIL kontakt@goat-gamez.com
KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy w wysokości 112 779,50 zł wpłacony w całości
SĄD REJESTROWY Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Struktura Akcjonariatu

Nazwa Serii AkcjiLiczba Akcji
A1000000
B29167
C98628

Walne Zgromadzenia

Dla Prasy / Press Pack

Pod poniższym linkiem znajduje się press pack zawierający podstawowe materiały graficzne i tekstowe dotyczące spółki Goat Gamez S.A. oraz innych spółek tworzących rodzinę Movie Games.

Goat Gamez S.A. – Press Pack >

Goat Gamez S.A.

Rodzina Movie Games

Goat Gamez S.A.

Nasz Newsletter

Bądź na bieżąco z informacjami na temat Goat Gamez S.A. oraz innymi spółkami Grupy Kapitałowej Movie Games S.A.

Zapisz się
Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

Goat Gamez S.A.

Zarząd spółki

dr Piotr Kubiński

Prezes Zarządu

Doświadczony producent i lider projektów badawczych oraz badawczo-rozwojowych. Od 2015 r. zatrudniony na Uniwersytecie Warszawskim (obecnie jako adiunkt). Za badania i prace w obszarze gier wideo nagrodzony m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, Nagrodą Naukową “Polityki” 2018 czy Stypendium Start Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Autor książki “Gry wideo. Zarys poetyki”.

Goat Gamez S.A.

Rada Nadzorcza

PROF. Waldemar Rogowski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mec. Kamil
Gorzelnik

Członek Rady Nadzorczej

Maciej Miąsik

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Soczek

Członek Rady Nadzorczej

Konrad Subda

Członek Rady Nadzorczej

Goat Gamez S.A.

PROJEKT CRPK

Goat Gamez Spółka Akcyjna realizuje projekt “Wykonanie wybranych prac poprototypowych projektu Sports: Renovations” wspófinansowany przez Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych w ramach Programu Wsparcia Gier Wideo. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Goat Gamez S.A.

PROJEKT NDS

Goat Gamez S.A. realizuje projekt badawczo – rozwojowy pt. „NDS – opracowanie innowacyjnego narzędzia wspierającego pracę zespołów tworzących gry wideo reprezentujących gatunek job-simulator” dofinansowany w ramach realizacji Projektu Grantowego Bridge Alfa, Działanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie innowacyjnego narzędzia wspierającego pracę zespołów tworzących gry wideo reprezentujących gatunek „job-simulator” oraz koncepcji mechanizmów cross-sellingu, która umożliwi Spółce efektywne promowanie planowanych do wydania gier.

Wartość projektu: 1 150 000 PLN
Wartość dofinansowania: 920 000 PLN